Home

Home

Privacy Policy


Mercurius Sieraden - Horloges BV, gevestigd aan Cersesstraat 44, 9401 DR Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mercurius Sieraden - Horloges BV
Ceresstraat 44
9401 DR Assen
0592-302238
mercurius@splendidbeheer.com
www.occasions.mercuriusjuweliers.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Mercurius Sieraden - Horloges BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Mercurius Sieraden - Horloges BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het afhandelen van uw reparaties.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mercurius Sieraden - Horloges BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren – rekening houdend met wettelijke verplichtingen- dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mercurius Sieraden - Horloges BV verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bezorging, reparatie, garantie, serviceverlening) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mercurius@splendidbeheer.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mercurius Sieraden - Horloges BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mercurius Sieraden - Horloges BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mercurius Sieraden - Horloges BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Mercurius Sieraden - Horloges BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mercurius Sieraden - Horloges BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.